Rekobondens marknad

Med start den 3 september kommer vi ha bondens marknad hos oss på DM!

Här kan du träffa lokala bönder och se, smaka, dofta och köp med dig produkter och råvaror hem –
direkt från jord till bord.

 

Därefter kommer du kunna besöka rekobondens marknad hos oss på DM den första lördagen varje månad.
Mellan kl. 10.00-14.00

oktober 1, 2022

till

10.00-14.00